Sielunhoitoterapiaa Oulussa

Voit tulla sielunhoitoterapiaan, jos sinua ahdistaa, masentaa, mietityttää toistuvat ihmissuhdeongelmat, olet kokenut jotain ikävää, sinulla on hengellisiä kysymyksiä tai haluaisit vain selkeyttää ajatuksiasi, toiveitasi ja unelmiasi. 

Mitä sielunhoitoterapia on?

Sielunhoitoterapia on laadukasta kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Tämä tapahtuu ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Toiminta on aina asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista. 


Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy psykologinen ja hengellinen näkökulma. Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

(www.suomensielunhoitoterapeutit.fi)

Luo kotisivut ilmaiseksi!